Nyhed, 24.april 2024

Minister afviser forbud mod udsætning

Kalder på skærpet kontrol

Tirsdag den 16. april var udsætning af fugle til debat i Folketinget, idet Alternativet havde fremsat forslag om forbud mod udsætning af ænder, fasaner og agerhøns til jagt. Lovforslaget blev fremsat med henvisning til de store mørketal for antallet af udsatte fugle og Vildtforvaltningsrådets anbefalinger på området. Heller ikke denne gang var der flertal i salen for et forbud, og ministeren afviste undervejs i debatten Vildtforvaltningsrådets udsætningsforlig til fordel for skærpet kontrol. En opfordring jeg tidligere har fremsat overfor ministeren.

Med bred anerkendelse i Folketingssalen af, at den manglende overholdelse af lovgivningen ikke er acceptabel, og at mærkbare forbedringer er et krav for fremtidig udsætning, er der lagt op til fortsat politisk fokus på området.

Nu er det op til erhvervet

Jagtens rolle i naturforvaltningen har igennem de seneste år været genstand for øget opmærksomhed og jægernes manglende overholdelse af gældende lovgivning er en trussel imod samfundets fortsatte opbakning til jagt. Her kan nævnes manglende indberetning af udsætninger og brud på forudsætninger for regulering af skadevoldende vildt, som har medført, at Naturstyrelsen har varslet en permanent kontrolordning. Dette må og skal blive bedre, hvis vi fortsat vil kunne have mulighed for blandt andet udsætning til jagt. 

Med ministerens afvisning af Vildtforvaltningsrådets anbefalinger er der lagt op til, at udsætninger i den kommende periode vil være underlagt skærpet kontrol. Fører dette ikke til mærkbare forbedringer i overholdelsen af indberetningsforpligtelser, vil et forbud mod udsætning af fugle til jagt komme på tale, siger ministeren.

Det påligger derfor nu den enkelte at sikre egen overholdelse, og gerne med venlig opfordring at minde kolleger om behovet for korrekt indberetning, hvis man også i fremtiden skal kunne drive jagt på udsatte fugle!

Af Helle Reedtz-Thott, formand for Sektionen for Større Jordbrug