Udvalget for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs bestyrelse

Udvalget for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs bestyrelse, Udvalget for Større Jordbrug, består af syv medlemmer.

Formanden for Udvalget for Større Jordbrug sidder i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer og varetager herudover sammen med de øvrige medlemmer af Udvalget en række vigtige udvalgsposter som repræsentant for både Landbrug & Fødevarer og for Sektionen for Større Jordbrug. På denne måde opnås en bred erhvervspolitisk indflydelse.

Udvalget for Større Jordbrug vælges på Årsmødet: