Ejendomsret

Den private ejendomsret

Den private ejendomsret

I Sektionen for Større Jordbrug står vi vagt omkring ejendomsretten, som gennem de sidste 30-40 år er blevet udhulet. Erstatningsfrie reguleringer skal stoppes.

Det er dybt problematisk, at ejendomsretten gennem de sidste 30-40 år langsomt, men sikkert er blevet udhulet gennem såkaldte erstatningsfrie reguleringer i forbindelse med lovændringer på en række områder, der regulerer landbruget.

Sektionen for Større Jordbrug finder, at et hvert indgreb fra myndighedernes side i den private ejendomsret skal være proportionalt og ske mod fuldstændig erstatning.

Ejendomsretten skal sikre fred til dine aktiviteter
I Sektionen for Større Jordbrug finder vi, at der er behov for en retssikkerhedsmæssig opstramning på ekspropriationsområdet, så borgere og virksomheder ikke risikerer at blive udsat for vilkårlige, usaglige og uproportionale indgreb, og stilles stærkere under klageproceduren samt i forhold til erstatningsspørgsmålet. En styrkelse af Grundlovens § 73 er den nødvendige forudsætning for at forstærke beskyttelsen af ejendomsretten. Det kan gøres ved i højere grad at håndhæve Grundlovens frihedsrettigheder, herunder ejendomsretten.

Sektionen for Større Jordbrug arbejder mod en styrkelse af ejendomsretten, hvor vi på baggrund af enkeltsager vil præsentere ministeriet for de urimelige skred, vi ser på ekspropriationsområdet både i forhold til formål, proportionalitet, erstatning og klageadgang.