Bygningskultur

Bevarelse og anvendelse af historiske bygninger

Bevarelse og anvendelse af historiske bygninger

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at sikre optimale vilkår for økonomisk rentabel anvendelse og bevarelsen af bygninger tilknyttet de større ejendomme.

Under Sektionen for Større Jordbrug er der nedsat et udvalg særligt målrettet de udfordringer som relaterer sig til bevarelse af herre- og hovedgårde. Det centrale i vores arbejde er at sikre optimale vilkår for anvendelse og bevarelsen af bygninger og den bygningskultur, der knytter sig til større ejendomme. 

I udvalget arbejder vi blandt andet med:

  • Mulighederne for udvikling og anvendelse af fredede/bevaringsværdige bygninger
  • Inspiration til udvikling af ejendommes funktioner
  • At skabe overblik over forsikringsmuligheder for bygninger
  • Finansieringsmuligheder til restaurering og udvikling af ejendomme
  • Metoder til integration af ejendomme og ”license to operate” i lokalsamfundet
  • Muligheder for opvarmning og vandforsyning/vandafledning på ejendomme i det åbne land
  • At mindske de høje omkostninger ved renovering af fredede/bevaringsværdige driftsbygninger