EU's Landbrugspolitik

EU-midler til landmænd skal være løftestang til efterlevelse af grønne krav på landbruget

EU's Landbrugspolitik

Sektionen for Større Jordbrug mener, at EU's midler til den enkelte landmand skal afhænge af, hvor mange grønne krav man er leveringsdygtig i. EU skal ikke forfordele mindre bedrifter frem for større bedrifter.

Større Jordbrug mener, at midlerne til landmændene fra EU skal ses som en kompensation for de grønne krav (miljø, natur og klima), som landmændene skal levere på, og ikke en støtte til produktion.

Det er ikke acceptabelt, at der gennemføres capping eller omfordeling af EU’s midler på baggrund af bedriftsstørrelse. EU’s midler til den enkelte landmand skal afhænge af, hvor mange grønne krav man er leveringsdygtig i.

Større Jordbrug vil gerne bakke op om, at man gennemfører ”Use of Farm Sustainability Tool for Nutrients” som et basiskrav for alle landmænd. Vi er enige i, at det er afgørende at fokusere på en effektiv udnyttelse af næringsstoffer.

Vi mener, at man bør fokusere på gødningsinputtet og standardhøstudbytter, og ud fra dette lave en simpel balance, som benchmark-parameter.

For bedrifter, som ønsker at gå videre, kan man måle høstudbyttet mere præcist og få en markspecifik effektivitet. Såfremt man opnår en høj effektivitet, mener vi, at det skal belønnes via de nye eco-schemes.

I forhold til de nye eco-schemes mener vi også, at man skal belønne bedrifter, som går videre, og bidrager særligt til biodiversiteten. Eksempelvis ved etablering af naturbiotoper i og uden for marken.