Natur og biodiversitet

Natur og biodiversitet

Natur og biodiversitet

Ca. 60 pct. af Danmarks areal er forvaltet af landbruget, og natur og landskab er formet og påvirket af århundreders landbrugsdrift. Et konstruktivt samspil med lodsejerne er derfor en forudsætning for, at der kan opnås gode resultater for natur og biodiversitet.

Landbruget er en helt central medspiller i forbindelse med bevaring og forbedring af naturen. Ca. 60 pct. af Danmarks areal er forvaltet af landbruget, og natur og landskab er formet og påvirket af århundreders landbrugsdrift. Et konstruktivt samspil med lodsejerne er derfor en forudsætning for, at der kan opnås gode resultater for natur og biodiversitet.

Der er fra mange sider en ensidig fokus på, at tilstanden for natur og biodiversitet skal forbedres og Danmark er gennem internationale samarbejder forpligtet til at sikre, at en evt. tilbagegang i biodiversiteten standses. En forudsætning for en målrettet indsats for natur og biodiversitet er dog, at der skabes et bedre overblik over den reelle tilstand af natur og biodiversitet, samt at der løbende følges op på effekten af naturforvaltningsmæssige og naturpolitiske tiltag. Lodsejere er som ejere af mange af de vigtigste naturområder en vigtig medspiller, og det er afgørende, at der findes løsninger og sker en prioritering af indsatsen, der giver plads til både en værdifuld natur og en konkurrencedygtig landbrugsproduktion. 

Download Sektionen for Større Jordbrugs holdning til naturpolitikken (pdf).