Bliv interessemedlem

I Sektionen for Større Jordbrug

Indmeldelse i Sektionen for Større Jordbrug

Bliv interessemedlem i Sektionen for Større Jordbrug

Medlemmer fra andre erhverv end jordbrugserhvervet, som deler et interessefælleskab med sektionens primærmedlemmer, kan oprette et interessemedlemskab af Sektionen for Større Jordbrug.

Aktiv medlemskare med mange fagligheder
I Sektionen for Større Jordbrug sætter vi stor pris på vores interessemedlemmer. Som interessemedlem bliver du en del af en interesseorganisation med en meget aktiv medlemskare. På grund af størrelsen på og arten af vores bedrifter orienterer vi os bredt inden for mange forskellige fagligheder og holder os opdaterede på den sidste nye udvikling inden for såvel landbrug som forretningsdrift, ledelse, økonomi, jura, turisme, markedsføring etc.

Annonceringsmuligheder
Som interessemedlem har du eksklusiv mulighed for at annoncere i sektionens udgivelser.
Kontakt os via stoerrejordbrug@lf.dk for at høre mere.

Hvad er Sektionen for Større Jordbrug?
Sektionen for Større Jordbrug er en interesseorganisation og en del af Landbrug & Fødevarer. Vores medlemmer er aktive landmænd og ejere af godser, herregårde, hovedgårde eller større landbrugs- eller skovejendomme. Vi driver ejerledede og familieejede virksomheder.

Sektionens overordnede formål er at sikre rammevilkår, der gør det muligt at drive et produktions- og indtjeningsorienteret jordbrug under lige konkurrence nationalt såvel som internationalt, at værne om den private ejendomsret og at bevare danske godser og herregårde med tilhørende kultur- og naturværdier.