Mission og vision

Mission for Sektion for Større Jordbrug

Mission og vision

Landbrugserhvervet står i dag globalt set i et krydsfelt mellem en række udfordringer, der umiddelbart set kan virke modsatrettede. På den ene side er der et stadig stigende behov for fødevarer globalt set og på den anden side er der et krav fra samfundet om yderligere tiltag på miljø- og naturområdet kombineret med stor bevågenhed på løsningen af klimaproblematikken.

Mission for Sektion for Større Jordbrug

Mission: Sektionens mission er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres mulighed for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug. Sektion for Større Jordbrug er en selvstændig sektion, der samtidig er en del af Landbrug & Fødevarer.

Landbruget står som en helt central nøglespiller i en lang række af de ovenstående problemstillinger, og der er derfor behov for at finde en fremadrettet løsningsmodel, hvor hensynet til både natur, miljø, klima, fødevareproduktion, kulturarv og landbrugserhvervets indtjening tilgodeses.

Sektion for Større Jordbrug ønsker med sin mission, vision og strategi at tegne et billede af det fremtidige landbrug, som samtidig tager højde for udfordringerne. Visionen skal også illustrere, hvordan landbruget kan bidrage til det danske samfund med vækst, natur, sunde fødevarer m.v. og under de rette betingelser kan og vil være med til at håndtere udfordringerne.

 

Større Jordbrugs vision for de erhvervsorienterede jordbrug

Visionen er den retning, som Sektion for Større Jordbrug ser de erhvervsorienterede jordbrug udvikle sig gennem de næste 10-15 år.  En realisering af visionen vil kræve en ændring og liberalisering af en lang række af landbrugserhvervets rammevilkår og en redefinering af landbrugserhvervets rolle i samfundet.

Vision: Sektionens vision er gennem de erhvervspolitiske rammevilkår for landbrugserhvervet at sikre muligheden for et løbende solidt driftsafkast hos de erhvervsorienterede jordbrug. Et løbende driftsafkast vil skabe økonomisk råderum til at udvikle og generationsskifte virksomheden og sikre en ansvarlig og fremtidsorienteret forvaltning af natur-, miljø- og kulturværdier på ejendommene.