Planteavl

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at skabe optimale konkurrencevilkår for dansk planteavl

Produktionsvilkår for planteavl

I Sektionen for Større Jordbrug arbejder vi for at skabe optimale konkurrencevilkår for dansk planteavl, som gør at vi kan konkurrere på verdens markedet på lige fod med vores nabolande.

Vi befinder os samtidig i et samfund, hvor der sættes høje krav til at vores produktion er bæredygtig, og at vores vandmiljø er i god økologisk tilstand. Vi mener godt, at man kan forene samfundets krav og samtidig gøre vores konkurrencevilkår rimelige på samme tid, men det kræver nytænkning, og at vi gør op med en række reguleringsmåder: 

Hvis vi skal lykkedes, er der samtidig behov for at anlægger en rimelig og faglig korrekt tilgang til de målsætninger man vil opnå i forhold til vores vandmiljø. Reduktionen i kvælstofudledningen skal afstemmes og ses i forhold til de øvrige presfaktorer, som påvirker vandmiljøets tilstand. Samtidig skal de erhvervsmæssige og socioøkonomiske konsekvenser af kvælstofindsatsen fremlægges når der skal tages politisk beslutninger om et indsatskrav.

Download hele vores politikpapir om Målrettet kvælstofindsats frem for generel regulering (pdf).