Arrangementer

Sektionen for Større Jordbrug arrangerer temadage og seminarer med aktuelle emner, der er relevante for ejere af større landbrugsbedrifter. Arrangementerne afholdes ofte i samarbejde med andre foreninger og samarbejdspartnere.

Aktuelle emner og brugbare netværk
Arrangementerne er åbne for medlemmer og sektionen samt ledsagere. Ofte vil andre interesserede også være velkomne. Dette vil fremgå af omtalen af de enkelte arrangementer her på siden.

Sektionen for Større Jordbrugs Årsmøde og Vinterseminar 
Sektionen for Større Jordbrug afholder årligt sin generalforsamling i henhold til bestemmelserne i sektionens forretningsorden.

I forlængelse af årsmødet afholdes Sektionen for Større Jordbrugs Vinterseminar, der ud over opdateret anvendelsesorienteret viden også giver mulighed for at møde kolleger fra hele landet i et fagligt og socialt netværk. Vinterseminaret afholdes i januar/februar måned og løber over halvanden dag. Program for vinterseminaret offentliggøres i november/december måned.

Vinterseminaret henvender sig til ejere og ledere af større jordbrugs­ejen­domme og andre med interesse for erhvervet.

Diverse temadage 
Sektionen for Større Jordbrug afholder løbende medlemsmøder og temadage med relevant indhold for medlemmerne. Temadagene går i dybden med et aktuelt politisk eller fagligt emne og giver mulighed for debat og sparring med fagfolk og kolleger.