Sektionen for Større Jordbrug 

Vi har direkte indflydelse på L&Fs politik ved plads i en række bestyrelser og udvalg - herunder L&Fs primær- og fællesbestyrelse.

Som medlem af Større Jordbrug er du med til at arbejde for vores arbejdsområder og mærkesager. Kun gennem et stærkt medlemsgrundlag sikrer vi den nødvendige indflydelse, som bl.a. gør, at L&F ikke kan komme uden om vores mærkesager.

Vores politiske arbejde varetages primært af Udvalget for Større Jordbrug, som sammen med sekretariatet fokuserer den politiske indsats i konkrete forslag, der kan komme vores medlemmer og hele landbrugserhvervet til gavn.

Vi arbejder med en faglig argumentation for et friere landbrugserhverv, hvor vores udviklingsmuligheder ikke hæmmes af unødig regulering.

Du får

  • Et stærkt netværk af ligesindede
  • Relevante medlemsmøder og temadage
  • Inspiration og videndeling
  • Indflydelse