Overordnet set arbejder vi for et frit landbrugserhverv, hvor bureaukrati skal minimeres og uden konkurrenceforvridende rammevilkår.

Forvaltning af natur, miljø og kultur er centrale områder på en moderne landbrugsbedrift og skal værdisættes på lige fod med al anden produktion.

Vi vil gennem fremadrettet, strategisk kommunikation arbejde med at sætte dagsordenen for en øget og åben dialog med det omkringliggende samfund. Vores tilgang er først og fremmest konstruktiv og vi arbejder for at finde løsningerne som også går vores vej.