Herregårdsudvalget

Arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for ejerne af historiske bygninger, der er tilknyttet landbrug

Herregårdsudvalget

Herregårdsudvalget er et underudvalg til Sektionen for Større Jordbrug - medlemmerne udpeges af Udvalget for Større Jordbrug. 

Herregårdsudvalget har et særligt fokus på at sikre gode vilkår for ejerne af historiske ejendomme, der har en forbindelse til landbrug. Det er typisk danske godser og herregårde, der har fredede eller bevaringsværdige bygninger tilknyttet.

Herregårdsudvalget samarbejder i videst muligt omfang med Historiske Huse mhp. at sikre fokus på de særlige problemstillinger, der gør sig gældende for ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger, som selv bebor disse.

Man kæmper bl.a. for en modernisering af fredningslovgivningen og på at skabe muligheder for energieffektivisering af fredede bygninger. Kampen for at sikre optimale betingelser for drift og udvikling af godser og herregårde i Danmark er en tydeligt plejemærke for Herregårdsudvalget.

Herregårdsudvalget står desuden for at arrangere to årlige netværksaktiviteter rettet mod ejere af godser og herregårde, samt et årligt Ungdomsseminar for de kommende generationer af ejere.