Forretning i historiske og funktionstømte driftsbygninger

Bevarelsen af Danmarks bygningskultur hænger sammen med nye meningsfulde genanvendelsesmuligheder af stalde, magasinbygninger eller andre bygninger

Forretning i historiske og funktionstømte driftsbygninger

I Herregårdsudvalget er vi meget optaget af at sikre de nødvendige vilkår, som gør, at vi kan udvikle vores ejendomme på en bæredygtig måde i samspil med lokalsamfundet og i respekt for de bygningskulturelle interesser.

Ét af de områder, som vi arbejder med er, hvorledes vi kan skabe sammenhæng mellem bevarelse og anvendelse af de driftsbygninger, hvor den oprindelige funktion er ophørt for længe siden. Det kan være stalde, magasinbygninger eller andre bygninger.

Disse bygninger kan have en stor bygningskulturel betydning og er typisk fredede eller bevaringsværdige af samme grund. Det giver dog ikke mening for den nuværende ejer at restaurere sådanne bygninger, med mindre de også finder anvendelse i nutiden. 

Alt for rigide frednings- og planbestemmelser kan bremse for en alternativ forretningsmæssig ny anvendelse af funktionstømte bygninger. For os at se hænger bevarelse af bygningskulturen sammen med en meningsfuld anvendelsesmulighed, og vi søger at opnå politisk forståelse for dette.

Vi håber ad den vej at skabe en konstruktiv dialog med henblik på at få skabt den rette balance i fredningsbestemmelserne, så vi fortsat kan bevare bygningskulturen på landet.