Nyhed, 04.april 2024

Færden i private skove

Sektionen for Større Jordbrug anerkender et stigende ønske for mere adgang til skovene. Vi er yderst opmærksomme på, at adgangen ikke må tage overhånd.

Sektionen for Større Jordbrug anerkender vigtigheden af ejerfølelse og privat forvaltning af skovens og naturens interesser gennem generationer som en værdifuld og ansvarlig tilgang til naturforvaltning.

 

Mens vi støtter offentlig adgang til skove og natur, påpeger vi også, at konstante krænkelser af lodsejerens private ejendomsret og følelser kan underminere incitamentet til at udvikle og forbedre naturforholdene over tid. Det vil være en ulykkelig udvikling.

Der gælder nogle helt særlige regler for offentlighedens færden i private skove. I Sektionen for Større Jordbrug har vi samlet nogle af de regler, der gælder på området således, at man som skovejer føler sig godt klædt på til den stigende aktivitet. 

Det er vigtigt, at vi som skovejere sikrer både egne interesser og samtidig skaber gode oplevelser for besøgene i skovene.

Ved at kende og respektere de regler, der gælder for adgangen til privatejet skov, kan man bidrage til en positiv og tryg atmosfære for alle. Vi skal værne om og nyde vores smukke danske skove og den natur, der omgiver os. Men det skal ske i gensidig respekt.

Vi håber, at ovenstående giver et fornuftigt indblik i de regler, der gælder på området for privatejede skove.