Nyhed, 31.januar 2024

Årsmødet 2024

Dagsordenen for årsmødet er nu klar. Se hvem der stiller op til Udvalget 2024.

Vi nærmer os årsmødet

Dagsordenen for årsmødet er nu klar. 

Vi starter mødet kl. 10, men af hensyn til registrering af deltagere, skal vi bede jer møde op kl. 9:30. 

Download dagsorden for årsmødet 2024

Dagsorden:

Velkomst v. advokat Helle Reedtz-Thott, formand for Sektionen for Større Jordbrug

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent - Janus Skak Olufsen

3. Udvalget for Større Jordbrugs beretning v. formand Helle Reedtz-Thott og efterfølgende debat

4. Martin Kristian Brauer, områdedirektør for Analyse & Statistik i Landbrug & Fødevarer fortæller om CO2-afgift på landbruget 

5. Fremlæggelse af regnskaber 2023, herunder regnskab 2023 for Tolvmandsforeningernes Grundfond og Støtteforeningen

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2024, herunder andel der går til honorering af formand, næstformand og andre

7. Valg af medlemmer til Udvalget for Større Jordbrug

Der skal vælges fire medlemmer til udvalget frem til årsmødet 2026 

På valg er: 

• Nicolas Bertouch-Lehn (genopstiller ikke)

• Kristian Lundgaard-Karlshøj (genopstiller)

• Christian Sehestedt Juul (genopstiller)

• Anita Halbye (genopstiller)

Følgende har meddelt sekretariatet, at de ønsker at modtage valg:

• Kristian Lundgaard-Karlshøj

• Christian Sehestedt Juul

• Anita Halbye

• Marie Therese Collet Klein

• Anne Sophie Gamborg

 

8. Valg af to revisorer til Tolvmandsforenin¬gernes Grundfond frem til årsmødet i 2025

På valg er: 

• Erik von Rosen (genopstiller)

• Revisionsfirmaet PwC, København 

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Årsmøde slut