Nyhed, 20.december 2023

Glædelig jul fra Sektionen for Større Jordbrug

Året 2023 rinder snart ud, og det er tid til at reflektere over året der er gået og med forventning se frem mod 2024.

Glædelig jul fra Sektionen for Større Jordbrug

Året 2023 rinder snart ud, og det er tid til at reflektere over året der er gået og med forventning se frem mod 2024.

Kære medlemmer

Fra Sektionen for Større Jordbrug (SSJ) skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for samarbejdet i 2023. Året markerede samtidig mit første år som formand for SSJ. Jeg har haft rig lejlighed til at møde vores medlemmer, hvilket har ført til mange værdifulde samtaler og givet mig nye perspektiver på de udfordringer, der er i fokus hos SSJ. Jeg har glædet mig over de spændende temamøder, som SSJ har afholdt i 2023, og den stærke opbakning møderne har haft fra medlemmer, både i form af fysisk fremmøde og gode spørgsmål til indlægsholderne.

SSJ har gjort sig bemærket på flere områder i det forløbne år. Dette indebærer arbejdet med vedvarende energi, herunder selve lovarbejdet og de igangværende forhandlinger om planloven og tilhørende lovbekendtgørelser, for at sikre bedre rammevilkår for de af vores medlemmer, som ønsker at opsætte energianlæg og energiparker. Vi har været i dialog med flere ministrer om dagsordener, som med fordel kan fremme vores medlemmers interesser. Det gælder bl.a. udfordringer med lovgivningen om bygningers fredning indendørs, og en styrket repræsentation af ejere i Det Særlige Bygningssyn. Vi har aktivt blandet os i debatten om generationsskiftebeskatning, vilkårene for ejere af fredede bygninger, BNBO, arealanvendelse og Michael Svarer-udvalgets kommende rapport om en CO2-afgift m.fl.

Ekspertrapporten om CO2-afgift på landbruget forventes i det tidlige forår. SSJ har i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget aktivt arbejdet med dagsordenen og vil fortsat gøre sin stemme gældende, når rapportens indstilling foreligger. SSJ’s medlemmer dækker 10% af Danmarks landbrugsjord og har en vigtig stemme i Landbrug & Fødevarer. Vores medlemmer er blandt de bedste inden for landbruget til at investere i grønne løsninger og ny teknologi, der kan reducere CO2-udledningen fra vores virksomheder.

2024 bliver et år, hvor SSJ fortsat vil søge indflydelse og aktivt arbejde for at skabe resultater, der har værdi for vores medlemmer. Vi har evnen til at gøre en forskel inden for bl.a. jagt, natur, grøn omstilling, beskyttelse af den private ejendomsret og vedligeholdelse af den historiske bygningsmasse. Vi indgår konstruktivt i alle relevante drøftelser og problemstillinger i arbejdet for at sikre de bedst mulige rammevilkår for jer alle.

Inden jeg slutter, vil jeg minde jer om at tilmelde jer vores spændende Vinterseminar den 6.-7. februar 2024 på Hotel Vejlefjord. Her sætter vi særlig fokus på nogle af de emner, der vil være relevante for SSJ i 2024. Seminaret og det indledende årsmøde vil give jer en status på arbejdet og den seneste viden inden for aktuelle emner. Vi vil alle kunne drage nytte af at lytte til de inspirerende oplægsholdere og netværke med andre større jordbrugere, der deltager i Vejle. Jeg håber derfor, at mange af jer vil tilmelde jer, så vi sammen kan drøfte de mange udfordringer, der venter vores erhverv, og hvordan arbejdet skal prioriteres.

En stor tak til alle jer, der velvilligt bidrager med input til vores arbejde i udvalg, bestyrelser, fonde, de europæiske fora og til dialogen med de danske myndigheder. Det har meget stor værdi for os. Nu venter et 2024, hvor der fortsat skal være et vågent øje på de mange politiske ambitioner både nationalt og i EU.

Med tak for et begivenhedsrigt år i Sektionen for Større Jordbrug vil jeg ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Helle Reedtz-Thott
Formand for Sektionen for Større Jordbrug