De 7 synder

Kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.

De 7 synder

Kronikker om usikkerheden i det faglige grundlag for miljømålene i vandplanerne.

Ifølge vandområdeplanerne skal kvælstofudledningen i Danmark reduceres med 13.000 tons frem mod 2027. Målsætningen bygger på et modelgrundlag, som er fyldt med fejl og mangler.

I løbet af sommeren 2017 har Landbrug & Fødevarer i en kronikserie i LandbrugsAvisen præsenteret syv af de væsentligste fejl i målsætningen. Det kaldes de syv synder, fordi konsekvenserne for landbruget kan blive ødelæggende, hvis ikke fejlene rettes, og miljømål fastsættes realistisk og på et solidt grundlag.

Download kronikkerne samlet (pdf).