Nyhedsbrev

I Nyhedsbrev fra Større Jordbrug, som udsendes ad hoc, holdes medlemmerne blandt andet orienteret om: 

  • Baggrundsviden om aktuelle faglige og erhvervspolitiske emner af særlig interesse for Sektionen for Større Jordbrugs medlemmer 
  • Udvalget for Større Jordbrugs aktiviteter og synspunkter 
  • Møde- og kursusaktiviteter for medlemmerne

Præcisionsjordbrug
16.01.19

Balanceregnskab er win-win for landmand og miljø

Siden 2009 har Sektionen for Større Jordbrug kæmpet for at balanceregnskaber skal blive et redskab på lige fod med efterafgrøder i kvælstofreguleringen.
Præcisionsjordbrug
15.01.19

BNBO-indgreb mangler faglighed

I fredags kom den politiske aftale, hvor et bredt flertal i Folketinget besluttede, at det skal være slut med anvendelse af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette til trods for at man ikke har faglig belæg for sådanne indgreb.
Præcisionsjordbrug
14.01.19

Inger Mikkelsen går på pension

Efter 45 år i landbrugets tjeneste er det nu tid til at sige farvel til en yders erfaren, trofast og kompetent medarbejder.
Præcisionsjordbrug
14.01.19

Tilfredshed med at intentionerne i drikkevandsaftale følger grundloven om fuld erstatning

I fredags kom en ny aftale vedr. beskyttelse af grundvandsboringer i hus på Christiansborg. Selvom vi ud fra en faglig betragtning er nok så uenige i behovet, så er vi meget tilfredse med, at man som lodsejer i princippet opnår ”fuld erstatning på markedsvilkår”, som det fremgår af den politiske aftale.
Præcisionsjordbrug
07.01.19

Vinterseminar med flere vinkler

Ved dette års Vinterseminar har vi inkluderet to specifikke spor med hvert sit faglige fokus.