Medlemskab af Sektionen for Større Jordbrug

Sektionens medlemmer kommer fra et bredt udsnit af de større danske jordbrugsbedrifter.

Sektionen for Større Jordbrug er et erhvervspolitisk interessefællesskab. Der er ikke noget krav til størrelse eller driftsgren. Sektionens medlemmer repræsenter alle driftsgrene og ejendomstyper – fra ejendomme med en lang historie til helt nyetablerede bedrifter. Fælles for medlemmerne er holdningen til, at det skal være muligt at drive og udvikle et erhvervsorienteret landbrug under frie og liberale rammevilkår.

Sektionen arbejder med sager af bred interesse for både sektionens medlemmer og det øvrige danske landbrug. Sektionen repræsenterer en række synspunkter, som ikke varetages af andre sektioner eller udvalg i Landbrug & Fødevarer. I sin politiske interessevaretagelse arbejder sektionen for opnåelse af to strategiske mål:

  • Vækst, udvikling og mangfoldighed 
  • Produktion, ansvar og respekt

Medlemskab
Der er tre typer medlemskaber: Aktivt medlem, Passivt medlem/bedriftsmedlem eller Interessemedlem - se mere om medlemskategorier og kontingent (pdf).

Hvis du har spørgsmål til medlemskab af Sektionen for Større Jordbrug, kan du rette henvendelse til Nikolaj Ludvigsen (tlf. 5118 3318) eller sende en e-mail til Sektionen stoerrejordbrug@lf.dk

Indmeldelse i sektionen kan ske her.

Annonceringsmuligheder for virksomhedsmedlemmer