Medlemsfordele

Som medlem af Sektionen for Større Jordbrug får du ud over målrettet erhvervspolitisk interessevaretagelse også en række medlemsfordele:

Direkte adgang til faglig kontakt
Gennem Sektionen for Større Jordbrugs hotline kan alle medlemmer af Sektionen som noget særligt komme i direkte kontakt med og få svar på spørgsmål fra en bred vifte af fagmedarbejdere i Landbrug & Fødevarers sekretariat.

Aktuelle emner og brugbare netværk 
Sektionen for Større Jordbrug arrangerer temadage og seminarer med aktuelle emner, der er relevante for ejere af større jordbrugsbedrifter. Arrangementerne afholdes ofte i samarbejde med andre foreninger og samarbejdspartnere. Sektionens Vinterseminar er et årligt tilbagevendende seminar, der ud over opdateret anvendelsesorienteret viden også giver mulighed for at møde kolleger fra hele landet i et fagligt og socialt netværk.

Nyheder og baggrundsviden 
Sektionen udsender ad hoc det elektroniske nyhedsbrev "Nyhedsbrev fra Større Jordbrug", der bringer artikler med baggrundsviden om de emner, der rører sig erhvervspolitisk og/eller korte aktuelle nyheder eller oplysning om arrangementer o.l. Herudover udsendes et trykt medlemsbrev 3-4 gange om året.