Vi nærmer os årsmødet

Dagsordenen for årsmødet er nu klar. Se hvem der stiller op til Udvalget.

Vi starter mødet kl. 10, men af hensyn til registrering af deltagere, skal vi bede jer møde op kl. 9:30. 

En printvenlig udgave af dagsordenen kan hentes her

Dagsorden

            Velkomst v. godsejer Christina Ahlefeldt-Laurvig, formand for Sektionen for
Større Jordbrug

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Udvalget for Større Jordbrugs beretning v. formand Christina Ahlefeldt-Laurvig og efterfølgende debat
 4. Merete Juhl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer fortæller om, hvad der er på landbrugets dagsorden i 2023.
 5. Godkendelse af revideret forretningsorden
 6. Fremlæggelse af regnskaber 2022, herunder regnskab 2022 for Tolvmandsforeningernes Grundfond og Støtteforeningen
 7. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023, herunder andel der går til hono­rering af formand, næstformand og andre

 

 1. Valg af medlemmer til Udvalget for Større Jordbrug
  Der skal vælges tre medlemmer til udval­get frem til årsmødet 2025

På valg er:

 • Christina Ahlefeldt-Laurvig, Oreby & Berritzgaard Gods, Sakskøbing (genopstiller ikke)
 • Christian Holck, Næsbyholm-Bavelse Gods, Glumsø (genopstiller ikke)
 • Søren Wümpelmann Juhl, Skaarupgaard, Lystrup (genopstiller ikke)

 

Følgende har meddelt sekretariatet, at de ønsker at modtage valg:

 • Helle Reedtz-Thott, Gavnø Gods, Næstved
 • Peter Bech, Valdbygaard Gods, Slagelse
 • Poul Henrik Prahl, Smakkerup Gods, Kalundborg

 

 1. Valg af to revisorer til Tolvmandsforenin­gernes Grundfond frem til årsmødet i 2024

                   På valg er:

 • Erik von Rosen (genopstiller)
 • Revisionsfirmaet Deloitte, København

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Eventuelt

 

Årsmøde slut

 

Afrunding