Udfasning af udsætning af gråænder er at skyde over målet

For nylig kom Vildtforvaltningsrådet med deres indstilling til Miljøministeren vedr. de fremtidige muligheder for at udsætte fuglevildt til jagt.

172.738 danskere indløste jagttegn i 2022. Glæden ved jagt er bredt forankret i befolkningen og giver store naturoplevelser til rigtig mange. Nu tyder meget imidlertid på, at jagt på gråænder begrænses væsentligt. 

I den forligstekst, der nu sendes til miljøministeren lægges der op til, at det fortsat skal være muligt at udsætte fasaner og agerhøns. Samtidig kræves der biotopforbedrende tiltag. Forligsperioden er fastsat til 10 år med løbende evaluering. Bagsiden af medaljen er, at udsætningen af gråænder udfases over en periode på 5 år.

Sidstnævnte skuffer mig på vegne af de medlemmer, der har investeret i udsætningen af ænder og nu kan se frem til at få revet tæppet væk under sig. Som jæger ærgrer det mig desuden, at en så vigtig del af den danske jagttradition nu indskrænkes.

Der skal ikke være tvivl om, at forhandlingspositionen for lodsejerrepræsentanterne i rådet har været svær. Branchen har i en lang periode kæmpet med manglende registreringer af antallet af udsatte fugle, og det har givet ammunition til dem, der ønskede en afskaffelse. Alligevel havde vi håbet på, at andeudsætningen kunne fortsætte under de rette betingelser.

Udsætning af vildt giver motivation for naturpleje

For udsætning af fasaner og agerhøns lægges der op til, at der skal stilles krav til biotop-forbedrende tiltag. Hvis man udsætter fasaner og agerhøns, skal man, som det formuleres i forligsteksten, også levere mere natur. Udsætningen af gråænder har været incitamentet, der har drevet etableringen af flere vandhuller og små biotoper rundt om i landet. I en tid, hvor der er stort politisk fokus på etablering af mere natur, havde det været oplagt at opretholde dette incitament.

Håndhæv reglerne

Der er alternativer til et forbud, der vil være mere formålstjenestelige. Herunder mere kontrol og håndhævelse af de regler, der er på området. Det var da også Landbrug & Fødevarers tilgang til forhandlingerne. I et forum, som miljøministeren havde givet til opgave at komme med en fælles indstilling for al fugleudsætning, var det ikke muligt at komme igennem med. Nu står vi i stedet med udsigten til en afvikling. Den form for kollektiv straf, der her lægges op til, er ikke normal i dansk retspraksis. Vi mener derfor, at en udfasning af et helt erhverv vil være en overreaktion, og vi opfordrer på det kraftigste til, at Miljøminister Magnus Heunicke tager dette med i sine overvejelser, når den endelige beslutning om fremtiden for udsætningen af gråænder skal træffes.

Vi vil i samme omgang opfordre medlemmerne til at huske at indberette udsætningen korrekt, så dette ikke bliver et argument for modstanderne af udsætning i forbindelse med fremtidige udsætningsforlig.

 

Helle Reedtz-Thott

Formand, Sektionen for Større Jordbrug