Ny ejendomsbeskatningslov truer kulturarven

Debatindlæg ved Birthe Iuel, direktør, Historiske Huse og Nicolas de Bertouch-Lehn, bestyrelsesmedlem, Sektionen for Større Jordbrug. Indlægget blev bragt i Berlingske d. 17. maj.

Debatten om nye skatteregler og deres påvirkning af landejendomme er i øjeblikket et væsentligt samtaleemne mange steder i Danmark. Flere tusinde landejendomme mellem 5 og 15 hektar risikerer i løbet af meget kort tid at skifte status fra landbrug til ejerbolig. Dermed har ejerne udsigt til en meget stor stigning i deres ejendomsskat, som kan drive dem fra hus og hjem, hvis de ellers kan sælge det.

Et hidtil overset element i debatten er, at de nye skatteregler også kan udgøre en trussel mod vores fælles kulturarv. De fredede og bevaringsværdige landejendomme med jord er en væsentlig del af Danmarks byggede kulturarv. Ejerne er i forvejen økonomisk hårdt ramt, fordi udgifterne til vedligehold er højere end for andre bygninger, og ejendommen er meget ofte uden indtægtsgrundlag. Med den nye ejendomsbeskatningslov forværrer staten således situationen for vores byggede kulturarv og de mennesker, der oftest af egen lomme, bevarer den til gavn for fællesskabet.

Det havde været relevant at tillægge beskyttelsesniveauer begunstigende betydning i forhold til, hvilken kategori, ejendommene fremover vil tilhøre, men i det styresignal myndighederne er kommet med, glimrer dette hensyn med sit fravær. Vi noterer os, at forligskredsen bag aftalen netop har etableret en særlig vurderingskategori for naturejendomme.

Hvis man ønsker at stimulere landdistrikterne og bevare livet og mangfoldigheden i de små samfund og gøre det attraktivt at passe på kulturarven, så er den nye ejendomsbeskatningslov et syvmileskridt i den forkerte retning.

Ændringen af vurderingsprincipperne har den konsekvens, at de udgør en utilsigtet direkte trussel mod fredede og bevaringsværdige bygninger, hvoraf nogle er umistelig kulturarv. Reglerne bør gentænkes, så vores fælles kulturarv og sammenhængskraften i landdistrikterne ikke lider overlast.

Birthe Iuel, direktør, Historiske Huse

Nicolas de Bertouch-Lehn, Bestyrelsesmedlem, Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer

 

LandbrugsAvisen tog efterfølgende emnet op og bragte 19. maj denne artikel:

Læs artikel i LandbrugsAvisen "Nye skatteregler truer historiske huse"