Medlemsmøde om vedvarende energi og grøn omstilling

Større Jordbrug inviterer sammen med DLA Piper til medlemsarrangement, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling via opstilling af mere vedvarende energi på land

 

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at Danmark i 2030 skal firedoble produktionen af sol- og vindenergi på land. Større Jordbrugs medlemmer bidrager i vidt omfang til denne dagsorden, men mange steder støder projekterne på modstand. 

Med arrangementet vil vi gerne give dig nogle helt konkrete redskaber, der skal gøre det lettere at realisere dit VE-projekt. Du kan også møde økonomiprofessor Michael Svarer, der vil fortælle om sit arbejde med en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. 

Lokation: DLA Piper, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C

Tilmeld dig her senest.14. marts. 

 

Program for dagen:

Kl. 12.30 Ankomst og frokost

Kl. 13.15 Praktiske erfaringer med vedvarende energi

Sektionen for Større Jordbrug byder velkommen 

Indlæg ved:

  • Peter Bernstorff, Gjessinggaard Gods
  • Nicolai Tillisch, Rosenfeldt
  • Anders Dolmer, CEO BeGreen.

Herefter paneldebat ved oplægsholderne

Kl. 14:45: Pause

Kl. 15:00: Vedvarende energiprojekter og myndighedsbehandlingen

 Indlæg ved advokat Line Marie Pedersen og advokat Trine Hasselbalch,  DLA Piper

Kl. 15:30: Pause

Kl. 15:45: CO2-afgift på landbrugets biologiske processer
Indlæg og drøftelse v/Michael Svarer, Professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og formand for Svarer-udvalget, der skal fastlægge rammerne for en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. 

Kl. 16:30
Spørgsmål og afslutning


Vi håber, at I vil komme og tage del i diskussionen ved de fælles udfordringer ved den grønne omstilling og vedvarende energi. Det er som altid også muligt at invitere potentielle medlemmer med (bemærk at de skal tilmeldes sammen med jer).


Linket til tilmelding findes her

Det er gratis at deltage i arrangementet, men ved manglende fremmøde efter tilmelding, opkræves et deltagergebyr på 299 kr. pr. deltager.