Dyrk mulighederne: L&F på vej med plan, der viser vejen for grøn omstilling uden afgifter

L&F er på trapperne med sin plan, der viser, hvordan fødevareerhvervet kan levere på den grønne dagsorden ved at implementere kendte virkemidler.

 

Planen er et proaktivt indspil i den kommende debat om, hvordan man bedst nedbringer landbrugets klimaudledninger. Den skal sende et stærkt til politikere og Svarer-udvalget om, at fødevareerhvervet kan og vil levere på de mål, der er sat i landbrugsaftalen, og at en hård CO2-afgift ikke er vejen frem.

På Større Jordbrugs medlemsmøde i marts gav Michael Svarer et indblik i, hvilke overvejelser man gør sig i den ekspertgruppe, der skal fastlægge rammerne for ensartet CO2e-afgift på landbrugets biologiske processer.  Allerede her fik han flere gode råd med på vejen af Større Jordbrugs medlemmer, og det er flere gange tydeliggjort, at en afgift kan have ødelæggende virkninger på det danske fødevareerhverv. Vejen frem er ikke afgifter, men i stedet et fortsat fokus på udvikling og innovation. L&F kommer snart med en plan, der giver et samlet overblik over de kendte og nye virkemidler, der kan bidrage til, at klimaaftrykket af fødevareproduktionen sænkes.

Med den såkaldte 2030-plan viser L&F, at de teknologiske løsninger er her, og at der findes en farbar grøn udviklingsvej. Planen underbygges af et samlet, gennemregnet klimavirkemiddelkatalog fra SEGES Innovation, der med hjælp fra bl.a. forskere fra AU vurderer, at landbruget kan nå de politiske mål ift.  drivhusgasudledning, hvis de rette betingelser er til stede.

Større Jordbrug har fulgt arbejdet tæt

Helle Reedtz-Thott har fulgt udviklingen på nærmeste hold i L&F’s forretningsudvalg.

- Der er lagt op til en gennemtænkt kampagne, som tydeligt viser, at landbruget selv kan gøre en forskel, hvis ellers politikerne giver os lov. Planen sender et meget stærkt signal om, at vi er klar med helt konkrete løsninger, og dén proaktive tankegang synes jeg er helt rigtig. Vi skal handle og være synlige. Vi har så meget at byde på i landbruget, og vi har udviklet så mange løsninger, som virkelig kan gøre en forskel – især hvis de også implementeres uden for landets grænser.

 

En endnu stærkere og endnu mere grøn fødevareklynge er i sidste ende det, der leverer Danmarks største klimabidrag i en tid, hvor efterspørgslen efter fødevarer er i konstant stigning.  Vi opfordrer derfor jer medlemmer til at holde godt øje med medierne i de kommende dage.