Helle Reedtz-Thott ny formand for Sektionen for Større Jordbrug

I forbindelse med årsmødet i Sektionen for Større Jordbrug er Helle Reedtz-Thott blevet valgt som ny formand og Peter Bech som næstformand.

I samme omgang takkede Christina Ahlefeldt-Laurvig af som formand. I forbindelse med sin sidste beretning lagde den afgående formand særlig vægt på de sager, der har givet anledning til debat i Større Jordbrug det seneste år. Det er særligt de kommende krav til natur og biodiversitet, de fortsatte muligheder for udsætning af fuglevildt til jagt og ikke mindst en kommende klimaafgift på landbrugets biologiske processer.

Opgaverne er således mange for det kommende udvalg, der ligeledes skal sikre et L&F og et Større Jordbrug, hvor der er plads til diversitet, input udefra, og hvor den yngre generation af landmænd vil føle sig repræsenteret.

Den nye formand ser frem til arbejdet med de mange vigtige og aktuelle dagsordenener, som Større Jordbrug arbejder med til hverdag.

"Jeg ser det som en vigtig opgave at sikre konkurrencedygtige vilkår for planteavlen og sikre, at de enkelte bedrifter får en fair og reel mulighed for at omstille sig. Vi skal samtidig værne om den private ejendomsret og den unikke kulturarv, der findes rundt om på mange af vores ejendomme. Her spiller Sektionen for Større Jordbrug en vigtig rolle, og derfor har jeg valgt at gå ind i arbejdet."