Interview: Helle Reedtz-Thott: Formanden, direktøren & advokaten

En aktiv tilgang til den grønne omstilling, respekt for den private ejendomsret og historiske bygningsmasse samt større inddragelse af medlemmerne: Den nye formand for Sektionen for Større Jordbrug har klare ambitioner.

Knap 100 dage er gået siden, advokat og direktør for Gavnø-fonden, Helle Reedtz-Thott trådte til som formand for Sektionen for Større Jordbrug.

- Der er flere væsentlige politiske dagsordener, jeg vil arbejde for. Vores medlemmer er jo for en stor dels vedkommende betydelige planteavlere, og vi skal sikre, at de kommer til at få fuldt udbytte af den kommende planteafgiftsfond, for det er store summer, den skal forvalte.

Vi er desuden også energiske omkring dagsordenen for den grønne omstilling - altså energi; vindmøller og solceller. Vores bygningsarv, den private ejendomsret og vilkårene for jagten er andre afgørende emner for mig, fortæller Helle Reedtz-Thott.

Motivationen for at stille op til posten har ifølge formanden rod i meget af det arbejde og de dagsordenener, som hun tidligere har arbejdet med, bl.a. i kraft af arbejdet som formand i arbejdsgiverforeningen GLS-A.

-Det at have været formand for arbejdsgiverforeningen i seks år gør, at der er rigtig mange gode synergier. Arbejdsgiverforeningen er medlem af L&F, og jeg har undervejs haft flere forskellige arbejdsrelationer til L&F, fortæller Helle Reedtz-Thott.

Sektionen for Større Jordbrug: En vigtig stemme

Som formand for Sektionen for Større Jordbrug sidder Helle Reedtz-Thott i Landbrug & Fødevarers Forretningsudvalg og i andre fora. Til møderne er det essentielt for hende, at hun tager sine medlemmers interesser med ind i rummet – for medlemmernes interesse strækker sig langt bredere end sektionen - til gavn for samfund og L&F’s andre medlemmer:

-Vores medlemmer dækker 10% af Danmarks landbrugsjord, og derfor har de en vigtig stemme blandt medlemskredsen i L&F. Medlemmerne har nogle vigtige dagsordener, som vi synes er væsentlige at arbejde for, fordi det gavner bredt – også resten af samfundet, siger hun.

En kærlighed til de smukke historiske ejendomme

En vigtig del af arbejdet med medlemmernes dagsorden er, ifølge formanden, også at skabe mere synlighed for sektionen og dens medlemmers interesser netop på grund af den brede gavn:

-Og jeg håber, at jeg kan komme til at arbejde tættere sammen med Landbrug & Fødevarer om at få rykket på de dagsordener, pointerer hun. 

Hun nærer en helt særlig kærlighed og passion for det at drive gods og bevare den kulturarv, der følger med.  Som direktør for Gavnø-fonden, der bl.a. bevarer Gavnø Slot, oplever hun selv de udfordringer, medlemmerne har.

-Det at kunne bo og leve i smukke og historiske omgivelser gør, at man nærer en stor respekt for de kræfter og generationer, der gennem tiden har investeret i bygningsarven og bevaret den. Jeg er mit ansvar meget bevidst og ønsker ligesom tidligere generationer at bevare den nationale seværdighed, som et vidnesbyrd om dansk kulturarv, for eftertiden.   

Og det er bl.a. også dén viden, erfaring og passion for kulturarven og bevaringen af den, som hun tager med sig videre i formandskabet:

- Det er ikke alle, der har mulighed for at fremvise bygningsarven for offentligheden, som vi har kunnet gøre. Der er meget store omkostninger forbundet med de fredede og bevaringsværdige herregårde, og ofte er de ikke indtægtsgivende, så det er vigtigt, at der arbejdes for at styrke det økonomiske potentiale for denne kategori af ejendomme.

For Helle Reedtz-Thott er der et arbejde i at italesætte de problematikker, ejerne af denne type ejendomme kan opleve:

- Sker der noget på lovgivningsområdet, så skal vi ind og præge den debat og deltage i hele lovgivningsprocessen, siger hun.

Formanden, direktøren & advokaten

Helle Reedtz-Thotts CV favner bredt. Hun er uddannet advokat og har i mange år arbejdet for advokatfirmaet Plesner, hvor hun har fået en masse gode erfaringer og kompetencer med i rygsækken, som hun mener har stor gavn for hende i arbejdet for sektionen.

-Det at være advokat og jurist gør, at man er trænet i meget hurtigt at danne sig et overblik over et svært tilgængeligt stof. Jeg er vant til at analysere og sætte sig mig ind i komplekse fagområder, ligesom jeg har erfaringer med at håndtere forhandlinger, hvilket er til stor gavn. Det at kunne anskue en sag fra flere vinkler og bide sig fast i det, man mener, der er det rigtige, er afgørende, uddyber hun.

Ambitioner for fremtiden: Tættere på medlemmerne

Lige knap 100 dage er gået, siden formanden, direktøren og advokaten blev valgt for sektionen. Og i fremtiden er det for Helle Reedtz-Thott helt centralt at komme tæt på kernen af sektionen; medlemmerne:

-Jeg kunne godt tænke mig, at vi kom lidt tættere på vores medlemmer: At vi fik involveret dem mere og måske mødtes med dem lidt oftere på en temabaseret dagsorden - så vi hele tiden er sikre på, at vi er i tæt kontakt med dem og de problemstillinger, de er optaget af, fortæller Helle Reedtz-Thott, som fortsætter

-Vi har netop gennemført et spændende temamøde, hvor blandt andet grøn energi og opsætning af VE-anlæg var på dagsordenen, og det havde stor opbakning. Vidensdeling var kernen for temamødet, som var dynamisk med gode muligheder for at networke på tværs. Jeg fik meget ud af det, og det håber jeg også, at medlemmerne gjorde.

Hun pointerer vigtigheden af dialogen til sine medlemmer:

- Jeg synes, at det er en rigtig god måde at mødes med medlemmerne på. Det er den nære dialog, der er værdifuld. For hvis du er imødekommende og lytter, så får du også altid en masse input tilbage - måske nogle nye vinkler, eller problemstillinger, du ellers ikke havde hørt om, og som fortjener fokus.