L&Fs anbefalinger i forbindelse med ejendomsvurderingerne

Kære medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug

På baggrund af Landbrug og Fødevarers igangværende arbejde med ejendomsvurderingerne for landbrug- og erhvervsejendomme har vi initieret en oversigt i et forsøg på at give jer et overblik over den igangværende proces.

Der er i denne oversigt opstillet følgende:

1) anbefalinger, 2) en tidsplan, 3) foreløbige vurderinger 4) forventninger til de foreløbige vurderinger, samt 5) mulige konsekvenser.

Vi håber, at I vil have glæde af oversigten, og at I vil have fokus på de særlige opmærksomhedspunkter, der fremhæves.

Med venlig hilsen

Helle Reedtz-Thott
Formand for Sektionen for Større Jordbrug

Hent oversigten som PDF her