Private bygningsejere er i undertal i centralt rådgivende frednings- og bevaringsudvalg for kulturministeren

Sektionen for Større Jordbrug har i et brev til kulturministeren, bedt ham udvide Det Særlige Bygningssyn med en ekstra repræsentant og optimere praksis i, hvordan sagsfremstillingen til Det Særlige Bygningssyn foregår.

Det Særlige Bygningssyn består af 13 medlemmer, der er udpeget af kulturministeren efter indstilling fra institutioner og organisationer inden for det bygningskulturelle område. Desværre er det dog blot Bygnings Frednings Foreningen BYFO, der løfter de private ejeres interesser i synet.

Det Særlige Bygningssyn har til formål at rådgive ministeren i spørgsmål om bygningsfredning og bygningsbevaring, herunder større restaureringsarbejder og byggeprojekter på fredede bygninger.

Sektionen for Større Jordbrugs medlemmer er i høj grad dem, der ejer de bygninger, der behandles ved Det Særlige Bygningssyn. Desværre har vi og andre private ejere begrænset eller tæt på ingen mulighed for at præsentere vores perspektiver overfor synet i sager, der drejer sig vores egne bygninger. I stedet bliver sagerne fremlagt overfor synet af den myndighed, som ejerne måske i forvejen er i dialog med og nødvendigvis ikke enig med.

Det holdt sammen med, at de private ejeres perspektiver alene repræsenteres af BYFO, gør den nuværende praksis i synet uhensigtsmæssig for private ejere af fredede bygninger.

Ved en gennemgang af synets sammensætning er det tydeligt, at de private ejere er i undertal i forhold til andre interesser. Der er flere end to kulturhistoriske -, arkitektoniske - og offentlige interesser repræsenteret i synet. Desuden er der indenfor de seneste to år blevet udvidet med et ekstra medlem i synet til de kulturhistoriske interesser, idet de var underprioriteret i forhold til bl.a. de arkitektoniske interesser.

I brevet til kulturminister, Jakob Engel-Schmidt, har Sektionen for Større Jordbrug gjort ministeren opmærksom på problematikken og foreslået, at han udvider synet med et ekstra medlem til de private ejere, samt gøre det muligt at inddrage den private ejer i sagsfremstillingen evt. via ejerens egen repræsentant i form af eks. en arkitekt eller en ingeniør, der kan sikre en mere fyldestgørende præsentation overfor synet. Det vil i sidste ende gøre synets rådgivning af ministeren bedre og mere indsigtsfuld.

Foto: Unsplash