Bo- og gaveafgiften skal nedsættes

I 2030-planen gentager regeringen, at bo- og gaveafgiften skal nedsættes.

Kære medlemmer,

Regeringen offentliggjorde tirsdag sin store økonomiske plan frem mod 2030. En plan, som indeholder flere tiltag, der berører os i Sektionen for Større Jordbrug med vores familieejede virksomheder.

I 2030-planen gentager regeringen, at bo- og gaveafgiften skal nedsættes. I regeringsgrundlaget blev der nævnt en nedsættelse fra 15 til 10 pct. ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, men i regeringsgrundlaget er finansieringen af lempelsen koblet op på saneringen af erhvervsstøtte, hvoraf landbruget også modtager en betydelig del. I Sektionen for Større Jordbrug havde vi gerne set, at regeringen havde fjernet denne kobling.

I regeringsgrundlaget var der afsat 0,5 mia. kr. til en ny model for værdiansættelse. Med 2030-planen blev der afsat yderligere 0,3 mia. kr., hertil, og der blev specifikt nævnt et retskrav, hvilket er positivt.

Vi har i Sektionen for Større Jordbrug i mange år arbejdet for bedre vilkår for generationsskifte for familieejede godser og herregårde. Derfor hilser vi det velkomment, at regeringen fortsat prioriterer generationsskifte. Der er brug for at skabe mere stabilitet og forudsigelighed omkring generationsskifterne. Vi er dog bekymret over, at regeringen i 2030-planen ikke specifikt nævner, hvor meget bo- og gaveafgiften nedsættes. Vi forventer dog stadig, at afgiften nedsættes med 5 pct. point.

Generationsskifte er en proces, der kræver meget planlægning og tid. Derfor er det kun rimeligt, at regeringen nu sørger for at skabe tryghed og klarhed om de danske godser og herregårdes vilkår i fremtiden. Usikkerhed og en forsinket implementering vil udskyde generationsskifterne i vores erhverv, hvilket på ingen måde er i vores eller samfundets interesse. Som nævnt ser vi initiativet som et skridt i den rigtige retning.

Vi vil i Sektionen for Større Jordbrug fortsætte vores målrettede arbejde for en fuldstændig afskaffelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af land- og skovbrugsejendomme og hertil hørende maskiner og driftsmidler. Især for land- og skovbrugsejendomme er afgiftsbelastningen særlig byrdefuld, da disse er karakteriseret ved høje værdier (afgiftsgrundlag) og i forhold til disse værdier lav indtjening.

I andre europæiske lande som Sverige, Norge, Østrig, Slovakiet, Cypern og Estland har man allerede afskaffet generationsskifteafgifter, mens lande som Tyskland, Italien, Finland, Spanien og Storbritannien har indført mere lempelige regler for generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Danmark er derfor langt bagud, og det sætter os i en ufordelagtig position i forhold til vores konkurrenter.

Jeg ser frem til, at regeringen følger op på regeringsgrundlaget og 2030-planen, der skal forbedre vilkårene ved generationsskifte. Vi vil fortsætte vores arbejde med at sikre de bedst mulige vilkår for generationsskifte for vores medlemmer.

Vi vil holde jer opdateret, når der er mere nyt.

Venlig hilsen

Helle Reedtz-Thott

Formand for Sektionen for Større Jordbrug

Klik her for at læse 2030-plan