Bestyrelsesuddannelse

Orientering om ny Bestyrelsesuddannelse udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Kære Medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug,

Jeg vil gerne gøre jer opmærksom på en spændende bestyrelsesuddannelse, der kan styrke jeres eller betroede medarbejderes kompetencer som bestyrelsesmedlemmer i demokratiske virksomheder. Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsesuddannelsen for Andelsvirksomheder og Øvrige Demokratiske Virksomheder ved Aarhus BSS giver en bedre forståelse af bestyrelsesarbejde i virksomheder, hvor demokratisk ejerskab og værdier som pligtfølelse, loyalitet og habilitet er i centrum.

Hvad kan I forvente?

360 graders perspektiv: Uddannelsen dækker alle aspekter af bestyrelsesarbejde i demokratiske virksomheder.

Anvendelsesorienteret læring: Vi kobler den nyeste viden med praktiske cases, så I kan anvende jeres nyerhvervede kompetencer direkte.

Ekspertundervisere: Undervisningen leveres af både forskere og praktikere med særlig ekspertise inden for demokratisk ejede og drevne virksomheder.

Hvem bør deltage?

Denne uddannelse henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomheder og andre demokratiske virksomheder. Dette inkluderer sektorer som landbrug og fødevarer samt energi- og forsyningssektoren.

Hvad får I ud af det?

Ud over den omfattende viden og kompetencer, man vil opnå, kan man også se frem til at styrke sine netværk og deltage i gratis brush-up-arrangementer for at holde ens viden opdateret.

Der er ansøgningsfrist for uddannelsen er den 20. september 2023. Hvis I ønsker at tilmelde jer eller har spørgsmål, bedes I besøge uddannelsens officielle side for yderligere information og ansøgning:

Bestyrelsesuddannelse for andels- og øvrige demokratiske virksomheder (au.dk)

Se også vedlagte PDF

Uanset om man sidder i en bestyrelse eller ej, eller har overvejet at påtage sig bestyrelsesarbejde i fremtiden, er bestyrelsesuddannelsen et godt redskab til at opnå væsentlige værktøjer til at indgå i en professionel ledelse.

Med venlig hilsen,

Helle Reedtz-Thott

Formand for Sektionen for Større Jordbrug