Vil du gerne gøre en forskel for større jordbrug i Danmark? Er du i tvivl om, hvordan du kan sætte dit præg på dagsordenen? Så stil op til Udvalget for Større Jordbrug

Ved årsmødet 1. februar skal vi vælge tre nye medlemmer i Udvalget for Større Jordbrug, og vi vil gerne opfordre alle interesserede til at stille op!

Som medlem af Udvalget for Større Jordbrug deltager du i udvalgsmøder seks til otte gange om året. Du er med til at sætte dagsordenen for, hvad Udvalget skal arbejde med, og hvordan Sektionen for Større Jordbrug skal forholde sig til aktuelle politiske beslutninger.

Du skal ikke være bekymret for, om du på forhånd har tilstrækkelig med politisk indsigt. Det skal du nok få, efterhånden som arbejdet i udvalget skrider frem.

Til gengæld mærker du som medlem af Sektionen for Større Jordbrug sikkert allerede i dag i forbindelse med din egen drift konsekvenser af det lovarbejde, som politikerne udfører på Christiansborg. Det her er din chance for at være med til at præge den politiske debat i et udvalg, hvor vi arbejder seriøst med at varetage Sektionen for Større Jordbrugs interesser.

I forbindelse med udvalgsmøderne modtager du som udvalgsmedlem refusion for rejseudgifter og et honorar for mødedeltagelse.

Alle interesserede bedes meddele, at de opstiller til udvalget senest søndag 15. januar 2023 på stoerrejordbrug@lf.dk. Meddelelsen skal indeholde en erklæring fra kandidaten om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

Navnene på de opstillede kandidater meddeles herefter Sektionens medlemmer inden årsmødet

Følgende nuværende udvalgsmedlemmer stiller ikke til genvalg:
Christina Ahlefeldt-Laurvig, Oreby & Berritzgaard Gods, Sakskøbing
Christian Holck, Næsbyholm-Bavelse Gods, Glumsø
Søren Wümpelmann Juhl, Skaarupgaard, Lystrup