Regeringsgrundlag med lovende elementer

Grundlaget for den kommende regering blev i dag præsenteret. Som ventet slipper vi ikke for en klimaafgift, men til gengæld går det den rigtige vej med beskatningen af generationsskifter. Og så er den varslede lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer taget af bordet.

Regeringen vil fremlægge et forslag til klimaafgift på landbruget, når Ekspertgruppen for en Grøn skattereform har fremlagt deres konklusioner. Det var både frygtet og ventet. Vi kan dog finde en smule optimisme i, at man fastholder de elementer, der blev lagt fast i landbrugsaftalen fra sidste år, herunder at en afgift ikke må koste arbejdspladser eller konkurrenceevne. 

Ud over det lægger vi i Sektionen særligt mærke til to ting: 

Bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder nedsættes fra 15 pct. til 10 pct. Den tidligere regering havde ellers tilbagerullet VLAK-regeringens gradvise lempelse fra 2016. Sektionen for Større Jordbrug arbejder for en afskaffelse af afgifter ved generationsskifte, så selvom vi stadig er et stykke fra målet, kan vi ikke andet end at hilse den lavere sats velkommen. 

I regeringsgrundlaget lægges der desuden op til, at man vil annullere den planlagte skatteforhøjelse på løbende beskatning af selskabers ejendomsavancer (lagerbeskatning). Som vi har beskrevet i tidligere nyhedsbreve var det en beskatning, der også truede nogle af vores større medlemmer. Derfor er det en stor glæde, at vi nu har én bekymring mindre. 

Formand for Sektionen for Større Jordbrug, Christina Ahlefeldt-Laurvig er overordnet tilfreds med regeringsgrundlaget:

- Jeg synes, det er en ansvarlig forvaltning af stemmernes fordeling oven på valget i november, at S V og M er gået i regering. Meget tyder på, at dansk politik ikke længere skal være en fastlåst skyttegravskrig, men derimod et konstruktivt samarbejde. Det nye regeringsgrundlag varsler den længe frygtede co2-afgift, men fastholder, at den ikke skal koste arbejdspladser, men vigtigst, at regeringen vil afvente Ekspertgruppen for en Grøn Skattereforms konklusioner. Derudover er flere af Større Jordbrugs mærkesager berørt, herunder en nedsættelse af bo- og arveafgiften ved generationsskifte. SSJ vil følge udviklingen tæt og sikre at L&F byder ind, der hvor det er af afgørende betydning for vores erhverv.