Større Jordbrug står fortsat stærkt i omstruktureret L&F

Landbrug & Fødevarers bestyrelser vedtog den 20. september 2022 den nye governancestruktur, der skal rykke organisationen videre til næste niveau.

Landbrug & Fødevarers bestyrelser vedtog den 20. september 2022, den nye governancestruktur, der skal rykke organisationen videre til næste niveau.

Det har været en lang proces, men tilbage står, at Større Jordbrug fortsat kommer til at spille en vigtig rolle.


Større Jordbrug vil således både være repræsenteret med ét medlem i det 30 personer store forretningsudvalg, der bl.a. skal fastlægge L&F’s fælles erhvervspolitik, og i den nye, store hovedbestyrelse, der kommer til at være L&F’s øverste myndighed, herunder være ansvarlig for organisationens strategi.

Vores formand, Christina Ahlefeldt-Laurvig, der har haft en meget aktiv rolle i forhandlingerne, ser tilbage på et langt forløb:
"Det har været en rigtig lang proces, men det har så afgjort været sliddet værd. Større Jordbrug kommer fortsat til at spille en betydelig rolle i L&F, og det er jeg meget tilfreds med."


Større Jordbrug kommer desuden til at være repræsenteret i Landbrug & Fødevarer - Planteproduktion, Planteafgiftsfonden, Vildtforvaltningsrådet, Skovrådet, i aktiviteter vedrørende landskabs- og bygningsfredninger og andre interne udvalg m.v.

Du kan blive klogere på den nye struktur i Landbrug & Fødevarer her: