Film om biodiversitet

Sektionen for Større Jordbrug har produceret en film om samspillet mellem landbrug og biodiversitet hos Nicolaj Oxholm Tillisch på Rosenfeldt Gods.

Biodiversitet er på alles læber, og forbindelse med en nye biodiversitetsforordning fra EU-Kommissionen, er filmen lagt live for at vise de muligheder der er, for naturpleje på mange af vores bedrifter.
Nicolaj på Rosenfeldt planter fx blomsterstriber samt flere vildtlevende hegn for at tiltrække både insekter og andet vildt. Blomsterstriberne bruges bl.a. til at tiltrække bier tidligt på sæsonen.
Der søges hektarstøtte til naturpleje, således at der skabes endnu bedre mulighed for at vedligeholde de levende hegn. Se filmen her