Nyhed om lagerbeskatning.

Skatteministeriet d. 1. juli har sendt et lovforslag i høring om lagerbeskatning af ejendomsavancer. Frist for høringssvar er den 18. august 2022.

Landbrug & Fødevarer kan orientere om, at Skatteministeriet d. 1. juli har sendt et lovforslag i høring om lagerbeskatning af ejendomsavancer. Fristen for udarbejdelse af høringssvaret har deadline d. 18. august 2022.

Skatteministeriet har tidligere svaret på et spørgsmål fra V, at udlejning af jord vil være omfattet. Ligesom forslaget også omfatter boligejendomme og erhvervsejendomme, der ejes af et selskabsbeskattet selskab og anvendes til udlejning. Det forventes yderligere, at der vil blive indført en beløbsgrænse på 100 mio. kr., og det er selskabsbeskattede selskaber, der omfattes. 

Læs mere i medlemsbrevet