Formandskabet genvalgt

I forlængelse af årsmødet d. 31. januar har Udvalget for Større Jordbrug konstitueret sig. Christina Ahlefeldt-Laurvig blev genvalgt som formand og fortsætter dermed som medlem af Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse. Søren Wümpellmann Juhl blev genvalgt som næstformand.