Større Jordbrug ser positivt på justering af museumsloven

Kulturministeriet vil med en ændring af museumsloven gøre det lettere at foretage ændringer i fortidsminder for at styrke formidling og tilgængelighed. Mulighederne for dispensation bliver mere gennemsigtige for borgerne.

Foto: Colourbox

En række af Større Jordbrugs medlemmer repræsenterer og har det daglige ansvar for en stor del af landets 32.000 synlige fortidsminder. Derfor har vi engageret os i en nylig høring fra Kulturministeriet, hvor vi understreger betydninger af inddragelse af ejerne af minderne. 

Kulturmisteriet lægger bl.a. op til, at man vil lempe på administrationen af tilføjelser af underordnet betydning - det kunne være fx en løsstående havbænk ovenpå et voldsted eller et gelænder på en trappe op til en gravhøj.

Der lægges i forslaget også op til, at Landbrug & Fødevarer skal være med til at udpege sagkyndige til en ny kulturarvsafdeling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Større Jordbrug har meddelt Kulturministeriet, at vi meget gerne stiller os til rådighed ift. indstillingen.

Lovforslaget er resultatet af en aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Socialdemokratiet (regeringen), Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne, der har indgået stemmeaftale om at ændre museumslovens fortidsmindebestemmelser

Læs om baggrunden for lovforslaget her på Kulturministeriets hjemmeside

Læs hele Landbrug & Fødevarers høringssvar her

Lovforslaget i sin helhed kan findes her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)