EU dropper forbud mod jagt og fiskeri i strengt beskyttet natur

Et frygtet forbud mod jagt og fiskeri i strengt beskyttet natur er nu taget af bordet. Dermed har modstand fra en række organisationer båret frugt, og bekymrede fiskere og jægere kan ånde lettet op.

I en ny vejledning fra EU-Kommissionen har man valgt at fjerne en  omstridt formulering.

Flere var bekymrede, da EU-Kommissionen i december sidste år kom med sit udkast til vejledning til, hvilke regler der skal gælde, når EU-landene i fremtiden skal udpege 10 procent af både land og vand til strengt beskyttede naturområder. En passage i vejledningen lagde nemlig op til, at både fiskeri og jagt skulle være forbudt.

I udkastet lød det blandt andet, at aktiviteter såsom ”minedrift, fiskeri, jagt eller skovbrug” er ”uforeneligt” med det strenge beskyttelsesniveau. 

Den formulering er nu væk. I stedet fremgår det ifølge Altinget, at de beskyttede områder skal være uforstyrrede af menneskeligt pres, og at der kun må være begrænsede og velkontrollerede aktiviteter. I forhold til jagt og fiskeri fremgår det, at der kan være tale om strengt kontrolleret rekreativ aktivitet, som er foreneligt med de naturmål, der er i området. Og så vil de enkelte aktiviteter blive vurderet fra sag til sag.

Landbrug & Fødevarer og Større Jordbrug har været særdeles aktive på denne dagsorden og har via kontakt til flere parlamentarikere og høringssvar til COPA forsøgt at få droppet det omstridte forbud. Det er nu lykkes, hvilket vi selvsagt kan være meget tilfredse med. 

Den endelige vejledning kan downloades her: Circabc (europa.eu)