Kathrine Steenbuch Krabbe stopper i Sektionen for Større Jordbrug

Kathrine Steenbuch Krabbe forlader Landbrug & Fødevarer ved udgangen af august 2021 og stopper dermed som koordinator for Sektionen for Større Jordbrug.

Kathrine har været en drivkraft for Sektionen for Større Jordbrug, og vi ønsker hende held og lykke i hendes kommende ansættelse som bestyrelseskoordinator hos Lærerstandens Brandforsikring. 

Mikael Strandbygaard fortsætter i sekretariatet som sektionens sekretær og sikrer varetagelsen af sektionens koordinerende opgaver, indtil der findes en afløser for Kathrine.