Fremtiden for udsætning af gråænder er nu i miljøministerens hænder

Det var ikke muligt at opnå enighed i Vildtforvaltningsrådet om en indstilling til miljøministeren om udsætning af gråænder efter 2022. Derfor er det nu op til ministeren at afgøre udsætningens fremtid.

Vildtforvaltningsrådet havde på sit møde den 10. juni den sidste drøftelse om udsætning af gråænder. Det gældende forlig om andeudsætningen løber ind til 2022, og derfor har udsætningsudvalget under Vildtforvaltningsrådet i en længere periode drøftet en indstilling til miljøministeren om den fremtidige udsætning.

Desværre lykkedes det ikke at blive enige om en indstilling til ministeren. Derfor vil ministeren modtage en indstilling med to forslag, der begge tager udgangspunkt i den kendsgerning, at der udsættes betydeligt flere ænder, end der indberettes til myndighederne, hvilket et samlet Vildtforvaltningsråd finder helt uacceptabelt.

Det ene forslag fra Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund anbefaler en fortsat udsætning bl.a. med konkrete anvisninger på et forstærket kontrolsystem.

Det andet forslag fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes beskyttelse og Friluftsrådet anbefaler et stop for fortsat udsætning af ænder, når det nuværende forlig ophører med udgangen af 2022.

Derfor er det nu op til ministeren at beslutte, hvad der fremover skal ske i forhold til udsætning af gråænder.

Større Jordbrug finder det dybt beklageligt, at det ikke lykkedes på et fagligt grundlag at opnå enighed om, at det også i fremtiden skal være muligt at udsætte gråænder. Det er selvfølgelig håbet, at ministeren vil tage udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbunds indstilling om at forsætte udsætningen med en markant skærpelse af reglerne vedr. indberetning m.v.

I den forbindelse vil Større Jordbrug endnu en gang på det kraftigste opfordre sine medlemmer til at sikre, at gældende regler vedr. udsætning og indberetning overholdes.

Hvis Miljøministeren ender med at stoppe muligheden for udsætning af gråænder, vil det kunne få økonomiske konsekvenser både for de berørte ejendomme og for de opdrættere af vildtfugle, der lever af at sælge gråænder til udsætning. Men det vil også få store konsekvenser for rigtig mange jægere og mindre ejendomme, der måske ikke har en direkte økonomisk interesse i udsætningen, men hvor andeudsætning og -jagt er en vigtig del af herlighedsværdierne og jagtkulturen.

Større Jordbrug følger selvfølgelig den videre proces meget tæt og vil også arbejde videre med en analyse af konsekvenserne for de berørte ejendomme og virksomheder.

Indstillingen kan ses i mødematerialet på Vildtforvaltningsrådets hjemmeside.