Møde med fødevareminister Rasmus Prehn

Søren Søndergaard havde inviteret undertegnede og de øvrige sektor- og sektionsformænd til møde med ministeren. Vi kvitterer for denne mulighed, og der skal lyde ros til en veloplagt og dialogsøgende fødevareminister Rasmus Prehn for at stille op og lytte til budskaberne.

For Større Jordbrug er det afgørende at fremhæve den vigtige og store indsats, de større jordbrug har gjort for naturen og biodiversiteten gennem flere generationer.

Grundlaget for vores bedrifter er planteavlen, også når vi har husdyr. Det er også grundlaget for jordværdien og vurderingen af vores ejendomme. Jeg fremhævede derfor vigtigheden af, at også planteavlen på realistisk vis er tænkt med ind i den kommende udmøntning af CAP-reformen og eco schemes.

Sektionen for Større Jordbrug er klar til den grønne omstilling og er en vigtig driver for jobskabelsen og udviklingen på landet. Hvis vi fortsat skal udvikle vores bedrifter, er det vigtigt, at vi får lov til at beholde flere af vores egne penge selv. Det var ét af mine vigtigste budskaber.

Det skal desuden sikres, at landbruget kan generere indtjening og bidrage til vækst, den ønskede velfærd og arbejdspladser i landdistrikterne. Det kan vi kun, hvis de mange negative tiltag, regeringen angiveligt har i støbeskeen, balanceres op imod lettelser af de skatter, vi betaler i landbruget f.eks. jordskatter og pesticidafgift.

Det fik jeg forklaret ministeren, og forhåbentlig har det gjort indtryk. For det er der brug for. Regeringen kommer snart med sit landbrugsudspil, der gerne skulle fokusere på udvikling frem for afvikling, men når man hører støttepartiernes ambitioner for dansk landbrug, kan man godt blive bekymret. 

Når udspillet fra regeringen lander, er vi naturligvis klar til at præge de efterfølgende forhandlinger mest muligt, så der skabes forståelse for disse budskaber.

Christina Ahlefeldt-Laurvig

Formand for Sektionen for Større Jordbrug