Adgangsregler er et brandvarmt emne

"Vi må have Bonderøven til at vise, hvor slemt det er for dyrene og naturen, når man smider skrald", lød et af forslagene til det medlemsmøde om adgangsregler i den private skov, som Sektionen for Større Jordbrug afholdt i fællesskab med Dansk Skovforening.

Med knap 100 tilmeldte til medlemsmødet fredag 16. marts var der en livlig debat om, hvordan man som ejer af de private skove oplever besøgende på og udenfor de opmærkede stier, og hvilke tiltag der skal til for, at de mange gående forstyrrer naturen og den private ejendomsret mindst muligt.

Emnet er højaktuelt for medlemmerne af Sektionen for Større Jordbrug. Mange oplever, at de står alene med håndteringen af den store trafik i de private skove og overtrædelser af adgangsregler uden hjælp fra fx kommunerne.

Sektionen for Større Jordbrugs politik er, at adgangsregler skal overholdes, det skal ikke ligge lodsejerne til last, når adgangsreglerne ikke overholdes, og vi arbejder løsningsorienteret for at få relevante aktører i vores private natur til at forstå dette. 

Medlemsmødet var arrangeret af Herregårdsudvalget og blev holdt online fra Landbrug & Fødevarers nye studie på Axelborg. Dagens studievært, Mikael Strandbygaard, styrede deltagerne igennem programmet, som startede med velkomst fra formand for Herregårdsudvalget, Nicolas de Bertouch-Lehn, og en orientering om Sektionen for Større Jordbrugs politiske arbejde fra formand for Sektionen for Større Jordbrug, Christina Ahlefeldt-Laurvig.

De private lodsejere, Rudolf Iuel fra Lundsgaard Gods og Hans Berner fra Langesø Slot, delte deres erfaringer med at håndtere et meget stort antal besøgende i skoven. Tanja Blindbæk Olsen fra Dansk Skovforening fortalte om adgangsregler og skiltning i skoven. Den afsluttende debat, om hvilke tiltag man som ejer af den private skov kan gøre, blev afrundet af formand for Dansk Skovforening, Peter A. Busck. 

Efter medlemsmødet har Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening drøftet behov for konkrete politiske tiltag, og medlemmernes erfaringer og kommentarer på medlemsmødet er vigtige input til det videre arbejde.