Nyt medlemsbrev på vej

Sektionen for Større Jordbrugs trykte medlemsbrev marts 2021 er udkommet.

I medlemsbrevet i marts 2021 kan du læse om 

  • Ny næsteformand i Udvalget for Større Jordbrug
  • Årsmøde 2021
  • Kvælstofregulering
  • Forvaltning af hjortevildt
  • Gæster i den private skov
  • Klimaregnskaber
  • Jagt i beskyttede områder
  • European Landowners' Organization om biodioversitetsstrategi
  • Medlemsmøde om adgangsregler