Ny næstformand i Udvalget for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde blev for første gang afholdt online med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne på chat.

Årsmødet blev livestreamet fra Axelborg og Udvalget for Større Jordbrugs beretning var optaget på forhånd fra Lolland. Her kom formand, Christina Ahlefeldt-Laurvig, ind på den aktuelle coronasituation, klimaspørgsmålet, kvælstofregulering, naturindsatser, Større Jordbrugs forventninger til Landbrug & Fødevarer og de varslede kontingentstigninger. Nicolas de Bertouch-Lehn, formand for Herregårdsudvalget, fortalte om coronasituationen i et oplevelsesøkonomisk perspektiv og om en forsikringsaftale og de medlemsmøder, Herregårdsudvalget har arbejdet med i 2020.

Efter aflæggelse af beretningen bød medlemmerne ind til debat især om adgangsforhold i den privatejede skov og natur og naturpleje. 

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, og direktør for erhvervspolitik i Landbrug & Fødevarer, Morten Boje Hviid, var inviteret i studiet sammen med Christina Ahlefeldt-Laurvig for at debattere forskellige emner indenfor den aktuelle politiske situation. Kyndigt ledet af studievært, Anders Søgaard, kom debatten med medlemmernes kommentarer og spørgsmål omkring Fødevareministerens meddelelse om en fornyet dialog af landbrugspakken, det politiske samarbejdet mellem Sektionen for Større Jordbrug og Landbrug & Fødevarer og medlemmernes bidrag til det politiske arbejde, naturforvaltning og økonomisk bæredygtighed.

Ved årsmødet skulle der vælges et nyt medlem til Udvalget for Større Jordbrug. Det foregik uden kampvalg. Søren Wümpelmann Juhl blev valgt uden modkandidater og umiddelbart efter årsmødet konstituerede Udvalget for Større Jordbrug sig med Christina Ahlefeldt-Laurvig som formand og nyeste medlem, Søren Wümpelmann Juhl, som næstformand.


Søren Wümpelmann Juhl er ny næstformand i Udvalget for Større Jordbrug. Foto: Rikke Wümpelmann Juhl. 

Malthe C. Holst, som ved samme lejlighed trådte ud af udvalget, fik en stor og varm tak for sit mangeårige engagement i Sektionen for Større Jordbrug.