Nyhedsbreve 2021

Styrk din oplevelsesøkonomi og vær med til at bygge bro mellem land og by

Åbentlandbrug.dk har gennem de seneste år udviklet sig til en levende portal med aktiviteter året rundt. Det nyeste tiltag er et danmarkskort over ferieoplevelser på landet i kategorierne Bed & Breakfast, Bondegårdsferie og Godser og Herregårde.

Vi støtter et lavere forbrug af glyphosat

Landbrug & Fødevarer har med opbakning fra Større Jordbrug i dag vedtaget en handlingsplan, der skal være med til at sænke landbrugets forbrug af glyphosat. SEGES har identificeret en række tiltag, der skal reducere forbruget uden væsentlige meromkostninger for landbruget.
28.04.21

Landbrugsudspil med vidtrækkende konsekvenser

Regeringen har præsenteret sit landbrugsudspil, som indeholder en række initiativer på primært klima- og kvælstofområdet med finansiering via den fælles landbrugspolitik. Udspillet skal reducere landbrugs- og skovsektorens udledninger med 7,1 mio. tons CO2e i 2030.
23.04.21

Møde med fødevareminister Rasmus Prehn

Søren Søndergaard havde inviteret undertegnede og de øvrige sektor- og sektionsformænd til møde med ministeren. Vi kvitterer for denne mulighed, og der skal lyde ros til en veloplagt og dialogsøgende fødevareminister Rasmus Prehn for at stille op og lytte til budskaberne.

Adgangsregler er et brandvarmt emne

"Vi må have Bonderøven til at vise, hvor slemt det er for dyrene og naturen, når man smider skrald", lød et af forslagene til det medlemsmøde om adgangsregler i den private skov, som Sektionen for Større Jordbrug afholdt i fællesskab med Dansk Skovforening.

Tid til selvjustits i udsætningen

Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug under Landbrug & Fødevarer vil have en opstramning af reglerne for udsætning af gråænder til jagt.

Nyt medlemsbrev på vej

Sektionen for Større Jordbrugs trykte medlemsbrev marts 2021 er udkommet.
09.02.21

Status på stop for indfangning af fasaner

Indsamling af nedlagte fasaner skal hjælpe med at skabe overblik over evt. fugleinfluenza i de vilde fugle.
26.02.21

Internationale onlineevents

European Landowners' Organization inviterer til en række internationale onlineevents.

Ny næstformand i Udvalget for Større Jordbrug

Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde blev for første gang afholdt online med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne på chat.
26.01.21

Miljøstyrelsen standser med øjeblikkelig virkning tilladelser til indfangning af fasaner

Fødevarestyrelsen har konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark. Der er derfor risiko for, at indfangede fasaner kan være smittet med højpatogen fugleinfluenza.
25.01.21

Nej tak til generelle forbud mod jagt i beskyttede områder

EU-kommissionen har foreslået, at jagt og fiskeri ikke skal være muligt i nogle af de områder, der skal beskyttes i henhold til EU’s biodiversitetsstrategi. Det arbejder Større jordbrug kraftig imod.
19.01.21

Årsberetning

Sektionen for Større Jordbrugs årsberetning 2020 er udkommet og sendt til medlemmerne.

007 i marken

Landbrug, det er også satellitter og avancerede it-programmer, som styrer maskinerne i marken. Medlemmer af Sektionen for Større Jordbrug ligger forrest i feltet, når det kommer til implementeringen af ny teknologi.