Hvordan stiller jeg forslag til årsmødet?

Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde afholdes for første gang online. Men hvordan stiller du forslag til årsmødet, når du deltager hjemmefra og ikke kan rejse dig op og fortælle en samlet sal, hvorfor dit forslag er vigtigt?

Hvis du gerne vil stille forslag til Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde, er det vigtigt, at medlemmerne i sektionen hører din motivation for at stille forslaget, så de kan tage en beslutning om at stemme for eller imod forslaget.

Almindeligvis fortæller deltagerne på årsmødet om de forslag, de gerne vil indstille til afstemning, ved at rejse sig op i salen og tage ordet. Det kan du ikke, når mødet holdes online.

Lav en video på et minut
Hvis du har et forslag, som du gerne vil indstille til afstemning på årsmødet, skal du lave en kort video, hvor du fortæller om dit forslag og din motivation for at stille det. Videoen må højest vare et minut og skal sendes til stoerrejordbrug@lf.dk senest 18. januar. Du kan sagtens lave videoen med din mobiltelefon. 

Læs mere om årsmødet 2021
Tilmelding og dagsorden til årsmøde 2021
Malthe C. Holst genopstiller ikke til Udvalget for Større Jordbrug
Stil op til Udvalget for Større Jordbrug
Send dine spørgsmål til debatten med Søren Søndergaard og Morten Boje Hviid