Stil op til Udvalget for Større Jordbrug

Vil du gerne gøre en forskel for større jordbrug i Danmark? Er du i tvivl om, hvordan du kan sætte dit præg på dagsordenen? Vil du gerne råbe politikerne op?

Ved årsmødet 1. februar skal vi vælge et nyt medlem i Udvalget for Større Jordbrug, og vi vil gerne opfordre alle interesserede til at stille op!

Som medlem af Udvalget for Større Jordbrug deltager du i udvalgsmøder seks gange om året. Du er med til at sætte dagsordenen for, hvad Udvalget skal arbejde med, og hvordan Sektionen for Større Jordbrug skal forholde sig til aktuelle politiske beslutninger.

Du skal ikke være bekymret for, om du på forhånd har tilstrækkelig med politisk indsigt. Det skal du nok få, efterhånden som arbejdet i udvalget skrider frem.

Til gengæld mærker du som medlem af Sektionen for Større Jordbrug sikkert allerede i dag i forbindelse med din egen drift konsekvenser af det lovarbejde, som politikerne udfører på Christiansborg. Det her er din chance for at være med til at præge den politiske debat i et udvalg, hvor vi arbejder seriøst med at varetage Sektionen for Større Jordbrugs interesser.

I forbindelse med udvalgsmøderne modtager du som udvalgsmedlem refusion for rejseudgifter og et honorar for mødedeltagelse.

Alle interesserede bedes meddele, at de opstiller til udvalget senest søndag 17. januar 2021 på stoerrejordbrug@lf.dk. Meddelelsen skal indeholde en erklæring fra kandidaten om, at vedkommende er villig til at modtage valg.

Navnene på de opstillede kandidater meddeles herefter Sektionens medlemmer inden årsmødet.

Læs mere om årsmødet
Tilmelding og dagsorden til årsmødet 2021
Malthe C. Holst genopstiller ikke til Udvalget for Større Jordbrug
Hvordan stiller jeg forslag til årsmødet? 
Send dine spørgsmål til debatten med Søren Søndergaard og Morten Boje Hviid