En støtteerklæring til den trængte minkbranche

De danske minkproducenter står i disse dage desværre i en rigtig svær situation. COVID-19 har ramt branchen hårdt, og smitten breder sig stadig. I skrivende stund er den konstateret i 12 jyske kommuner og op mod 100.000 mink skal aflives hver dag.

Foto. Colourbox
Adskillige producenter må se flere års arbejde gå til spilde, og en hel sektor risikerer at blive slået tilbage til start. Samtidig lurer et par af regeringens støttepartier på at få produktionen af pelsdyr helt forbudt.

Jeg kan godt forstå, at mange avlere i disse dage går rundt med følelserne helt uden på tøjet.

Vi skal i den grad tage COVID-19 alvorligt, men når landets førende virologer har svært ved at retfærdiggøre den kraftige reaktion fra myndighederne, kan det være svært at forstå, at der skal gås så voldsomt til værks.

Ethvert indgreb i den private ejendomsret fra myndighedernes side skal være proportionalt og ske mod fuldstændig erstatning. Når myndighedernes aflivningshold ruller ind på gårdspladsen, er det et indgreb i avlernes ejendomsret. Når de ramte avlere samtidig spises af med erstatninger for deres avlsdyr, der svarer til 20% af deres beregnede driftstab, er der samtidig tale om en markant udhuling af deres retssikkerhed.

Landbrug & Fødevarer arbejder bl.a. for, at dyrene behandles ordentligt, at minkavlerne får fuld erstatning og at myndighedernes tiltag hviler på et solidt fagligt grundlag. Det er et arbejde, som vi kun kan støtte op om. Der er brug for, at situationen hurtigst muligt kommer under kontrol.

Vi kan glæde os over, at Landbrug & Fødevarers undersøgelse viser, at størstedelen af befolkningen fortsat bakker op om den danske minksektor. Det samme gør Sektionen for Større Jordbrug. Forhåbentlig kan der laves en langsigtet strategi, så minkbranchen også fremadrettet kan levere tusindvis af jobs i landområderne og eksportmilliarder i statskassen.

Christina Ahlefeldt-Laurvig
Formand for Sektionen for Større Jordbrug